Dr Seuss in Polish: Slon Ktory Wysiedzial Jajko - Horton Hatches the Egg (Polish-English)

Dr Seuss in Polish: Slon Ktory Wysiedzial Jajko - Horton Hatches the Egg (Polish-English)

Language

English

Polish

Descriptions

by Dr Seuss
Konstanty, the fairy-tale elephant, promises to carry out a very responsible task: he has to make an egg. However, he does not know how much time he has to spend on it and what sacrifice it entails. Who could ask Konstanty for help and would the faithful elephant cope with the task?
Legendary characters created by Dr. Seuss is well known to American readers, and thanks to the excellent translation of Stanisław Barańczak, Polish children can also have fun. The book includes a supplement with the text of the fairy tale in English.
Bajkowy słoń Konstanty składa obietnicę wykonania bardzo odpowiedzialnego zadania: musi wysiedzieć jajko. Nie wie jednak, jak wiele czasu musi temu poświęcić i z jakim wiąże się to poświęceniem. Kto taki mógł poprosić Konstantego o pomoc i czy wierny słoń poradzi sobie z zadaniem?

Legendarne postaci stworzona przez Dr. Seussa są świetnie znane amerykańskim czytelnikom, a dzięki znakomitemu tłumaczeniu Stanisława Barańczaka mają szansę bawić także polskie dzieci. Książka zawiera suplement z tekstem bajki w języku angielskim.
Ages 4-10; 64 Pages; Hardcover (20.5x28.0 cm)

Price

$ 26.45