Przygody Piotrusia Pena-Adventures of  Peter Pen (Polish)

Przygody Piotrusia Pena-Adventures of Peter Pen (Polish)

Language

Polish

Descriptions

by James Mattew Barrie
This book is
about a baby boy who has magical adventures in Kensington Gardens. After writing this book, the author, James Mattew Barrie, wrote his famous Peter Pan, or The Boy Who Wouldn't Grow Up, a "fairy play" about this ageless boy and an ordinary girl named Wendy who have adventures in the fantasy setting of Neverland.

Seria prezentuje najwybitniejsze utwory literatury polskiej i obcej przeznaczone dla m?odego czytelnika. Wybrane przez nas ksi??ki przedstawiaj? pasjonuj?ce przygody niezwyk?ych bohaterów. Nowoczesna szata graficzna i przyjazny format sprawi?, ?e lektura stanie si? teraz prawdziw? przyjemno?ci?. Ka?dy z nas ma swoj? Nibylandi? - w?asn?, wymarzon? krain? dzieci?cej szcz??liwo?ci, do której mo?e wybra? si?, kiedy tylko tego zapragnie. Czy maj? tam wst?p doro?li? I co dzieje si? z nasz? Nibylandi?, kiedy dorastamy? Odpowiedzi na te pytania szukaj w?ród przygód Piotrusia Pana, bohatera, który sta? si? symbolem dzieci?stwa. James Matthew Barrie (1860-1937) - pisarz angielski pochodzenia szkockiego: autor powie?ci fantastyczno-sentymentalnych oraz bestsellera literatury dzieci?cej "Przygody Piotrusia Pana".

Ages 7 and up; 244 Pages; Paperback

Price

$ 17.45