Krol Macius Pierwszy - King Matthew the First (Polish)

Krol Macius Pierwszy - King Matthew the First (Polish)

Language

Polish

Descriptions

by Janusz Korczak
One day, little Matt becomes the king of a great country. He's just a little boy, but he's trying hard to rule as best he can. However, not everyone is kind to him, and he himself does not always understand what is happening around him. He takes part in the war, makes friends with the king of an exotic country in distant Africa, reforms the country to make it friendly to children, has many interesting and dangerous adventures ... How will the story of King Matt the First Reformator end?
Pewnego dnia mały Maciuś zostaje królem wielkiego kraju. Jest tylko małym chłopcem, ale bardzo się stara rządzić jak najlepiej. Jednak nie wszyscy są mu życzliwi, a on sam też nie zawsze właściwie rozumie to, co się wokół niego dzieje. Bierze udział w wojnie, zaprzyjaźnia się z królem egzotycznego kraju w dalekiej Afryce, reformuje kraj, by był przyjazny dla dzieci, ma wiele ciekawych i niebezpiecznych przygód... Jak skończy się historia króla Maciusia I Reformatora?
Ages 6-12; 276 Pages; Paperback (14.5 x 20.5 cm)

Price

$ 13.45