Znak Orla-Hisoria Polski w Opowiesciach dla Dzieci (Polish)

Znak Orla-Hisoria Polski w Opowiesciach dla Dzieci (Polish)

Language

Polish

Descriptions

by Dorota Skwark and Aleksander Panek 
This book is intended for the youngest readers. Short stories about important events and characters are intertwined with facts from the life of Poles throughout history. Beautiful illustrations will help children know and understand the distant time for them. It is an excellent help for parents, teachers and guardians who want to acquaint their pupils with the serious topic of history and national identity. and patriotism. 
Historia Polski w opowieściach dla dzieci to książka przeznaczona dla najmłodszych czytelników. Krótkie opowieści o ważnych wydarzeniach i postaciach przeplatają się z faktami i ciekawostkami z życia Polaków na przestrzeni dziejów. Ta ksiazka jest doskonała pomoc dla rodziców, nauczycieli i opiekunów, którzy chcą zapoznać swoich podopiecznych z poważnym tematem, jakim jest historia, tożsamość narodowa i patriotyzm. 
Ages 5-12; 48 Pages; Hardcover (21.0x29.0 cm)

Price

$ 18.95