Legendy Polskie dla Dzieci - Polish Legends for Children (Polish)

Legendy Polskie dla Dzieci - Polish Legends for Children (Polish)

Language

Polish

Descriptions

by Malgorzat Korczynska and Miriam Adesanya
A collection of readily written and beautifully illustrated Polish legends. Here you will find the following stories: King Zygmunt's saber, How a drowner saved Opole, Łęczyca - about the devil Boruta, How Opole was founded.
Zbiór przystępnie napisanych i pięknie ilustrowanych legend polskich. Znajdziesz tu następujące historie: Szabla króla Zygmunta, Jak utopiec Opole uratował, Łęczyca – o diable Borucie, Jak powstało Opole.
Ages 4-8; 32 Pages; Paperback (14.7x20.0 cm)

 

Price

$ 7.45