Legendy Krakowskie: Smok Wawelski, Przerwany Hejnal (Polish)

Legendy Krakowskie: Smok Wawelski, Przerwany Hejnal (Polish)

Language

Polish

Descriptions

by Rafal Wejner
The most popular, beautifully illustrated Polish legends related to Krakow.
Najbardziej popularne, przepięknie ilustrowane legendy polskie związane z Krakowem.
Ages 4 and up; 36 Pages, Paperback (21.0x29.5 cm)

Price

$ 10.95