Eric Carle in Polish: Czy Chcesz byc moim Przyjacielem? - Do you Want to be my Friend (Polish)

Eric Carle in Polish: Czy Chcesz byc moim Przyjacielem? - Do you Want to be my Friend (Polish)

Language

Polish

Descriptions

by Eric Carle

The gray mouse is looking for friends; she looks for them among the animals she meets, and she is led by a green path, at the end of which she is waiting - what? Accompanying the little heroine, we will get to know the entire menagerie: animals with their disposition, appearance and the sounds they make. But most of all, we will introduce the child to the phenomenon of friendship. Let us be seduced by the charm of Eric Carle's illustrations, his sensitivity and surprising sense of humor.

Szara myszka szuka przyjaciół; szuka ich wśród napotkanych zwierząt, a prowadzi ją zielona dróżka, na końcu której czeka – no właśnie, co? Towarzysząc małej bohaterce, poznamy całą menażerię: zwierzęta z ich usposobieniem, wyglądem i odgłosami, jakie wydają. Ale przede wszystkim przybliżymy dziecku fenomen przyjaźni. Dajmy się uwieść urokowi ilustracji Erica Carle, jego wrażliwości i zaskakującemu poczuciu humoru.

Ages 3-8; Pages 26; Hardcover (12.8x18.0 cm)

Price

$ 24.45