Bajki Ezopa - Aesop's fairy tales (Polish)

Bajki Ezopa - Aesop's fairy tales (Polish)

Language

Polish

Descriptions

by Ezop

The animal heroes of Aesop's fairy tales teach to distinguish good from evil and show important values ​​in life, such as moderation, friendship and sensitivity to other people. Due to their timeless theme, they enjoy unwavering interest among recipients.

Zwierzęcy bohaterowie bajek Ezopa uczą odróżniać dobro od zła oraz pokazują ważne w życiu wartości, takie jak umiar, przyjaźń i wrażliwość na drugiego człowieka. Ze względu na ponadczasową tematykę cieszą się niegasnącym zainteresowaniem wśród odbiorców.

Ages 3-8; Pages 48; Hardcover (17.1x24.6 cm)

Price

$ 14.45