Alicja w Krainie Czarow - Alice in the wonderland (Polish)

Alicja w Krainie Czarow - Alice in the wonderland (Polish)

Language

Polish

Descriptions

by Lewis Carroll
Classics of Polish and world literature in a careful edition with footnotes - this is a book worth having in your home library and worth coming back to. The text is provided with interpretative hints and slogans to facilitate navigation through the book - thanks to them it is easy to find the fragment needed while discussing the reading, collect materials for essays and oral statements, remember the most important information and consolidate the knowledge of the reading.
Klasyka literatury polskiej i światowej w starannym wydaniu z przypisami – to książka, którą warto mieć w swojej domowej biblioteczce i do której warto wracać. Tekst opatrzono wskazówkami interpretacyjnymi i hasłami ułatwiającymi nawigację po książce – dzięki nim łatwo znaleźć potrzebny w trakcie omawiania lektury fragment, zgromadzić materiały do wypracowań i ustnych wypowiedzi, zapamiętać najważniejsze informacje i utrwalić znajomość lektury.
Ages 5-12; 104 Pages; Hardcover (16.5x25.0 cm)

Price

$ 13.95