Search by Keyword

Sign up to receive our product updates and special offers

First Name


Last Name


Email Address


Add to Cart

120 Przygod Koziolka Motolka (Polish)

120 Przygod Koziolka Motolka (Polish)
Click to enlarge image(s)
by Kornel Makuszynski
Book in polish by Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian.
Wszystkie mądre polskie kozy, 

by je zliczyć nie mam siły!
Na naradę się zebrały
i rzecz taką uchwaliły:
W sławnym mieście Pacanowie, 
tacy sprytni są kowale, 
że umieją podkuć kozy, 
by chodziły w pełnej chwale. 
Fragment lektury.

Ages 4-8; 24 Pages; Hardcover
Click Add to Cart to order this product.

Email yonaeckstein@earthlink.net with any questions about this or any of our other products.

Secure Shopping

paypal - 100% secure
Image


Bilingual kid Spanish...Spanish books for kids...Arabic books for kids...French kids books...
Hebrew kids books...  Children books Japanese ... German Books for kids...Italian kids books...
Portuguese books for kids...Polish children books...Russian kids books
Home  ·  About Us  ·  Contact Us  ·  Shipping  ·  Privacy Policy  ·  Links
Copyright 2016 © International Children's Books, Coconut Creek, Florida
customerservice@internationalchildbook.com